Beregn din besparelse

Indtast dine data i felterne og tryk derefter på Beregn.
Før musen henover -symbolet for at få mere information

Primær forsyning

Opvarming, Olie

Årligt forbrug: Er der ingen opvarmning med olie sættes tallet til 0.
liter
Pris pr. liter olie:
kr/liter
Brændværdi:
kWh/liter
Virkningsgrad: Årsvirkningsgrader: 
Ældre, ikke-kondenserende oliefyr: 75% 
Moderne, ikke-kondenserende oliefyr: 85%
%
Årlig udgift:
kr

Opvarming, fjernvarme

Årligt forbrug: Er der ingen opvarmning med fjernvarme sættes tallet til 0.
kWh
Fjernvarmepris:
kr/kWh
Årlig udgift:
kr

Opvarming, elektricitet

Årligt forbrug: Er der ingen opvarmning med elektricitet sættes tallet til 0.
kWh
Elpris:
kr/kWh
Årlig udgift:
kr

Opvarmning, Naturgas

Årligt forbrug: Er der ingen opvarmning med naturgas sættes tallet til 0.
m3
Naturgaspris: Naturgaspris pr. oktober 2003 er 6,17 kr/m3.
kr/m3
Brændværdi:
kWh/m3
Virkningsgrad: Årsvirkningsgrader: 
10-20 år gammelt gasfyr, ikke kondenserende: 80-85% 
Nyere, ikke-kondenserende gasfyr: 85-90% 
Moderne, kondenserende gasfyr: 90-100%
%
Årlig udgift:
kr

Årlige udgifter uden brændeovn

Primær forsyning:
kr
Skorstensfejer:
kr
El til oliefyr etc.:
kr
Reservedele:
kr
Øvrige udgifter:
kr

Total

Totale årlige udgifter:
kr
Årligt opvarmningsbehov:
kWh

Supplement ved Brændeovn

Brændeovn

Konverteringsandel: Hvor stor en del af opvarmningen kan varetages af brændeovnen. En centralplaceret brændeovn i et åbent hus kan klare maks. 80%.
%
Virkningsgrad:
%
Brændeforbrug:
RM
Investering: Brændeovnens pris, evt. skorsten og installationsomkostninger.
kr

Brændsel

Træsort:
Opbevaringsform:
kasse
stabel
Længde af brænde:
Pris:
kr/RM
Vandindhold:
%
Brændværdi for træ:
MJ/kg
Brændværdi (nedre):
kWh/kg
Varmepris, brænde:
kr/kWh

Årlige udgifter med brændeovn

Primær forsyning: Udgifter til primær forsyning (olie, el, naturgas eller fjernvarme).
kr
Brændeudgifter: Udgifter til brænde
kr
Skorstensfejer:
kr
El til oliefyr etc.:
kr
Reservedele:
kr
Øvrige udgifter:
kr

Total

Totale årlige udgifter:
kr
Årlig besparelse:
kr
Tilbagebetalingstid:
år